Malmin kentän alasajo on vastuutonta ja lyhytnäköistä kaupunkisuunnittelua.

Helsingin kaupunki näkee Malmin lentokentän vain rakentamattomana alueena. Todellisuudessa Helsinki-Malmin lentoasema on välttämätön koko Suomen lentoliikenneinfrastruktuurille.

1) Malmin kenttä on välttämätön, jos Suomen sisällä halutaan operoida pien- ja liikekoneilla. Olisi absurdia, että pääkaupunkiin ei päästäisi kunnolla liikelentokoneilla. Malmin lentokenttä purkaa Helsinki-Vantaan ruuhkaa liikelentojen tukikohtana. Liikesuihkukoneiden ja potkurikoneiden lisäksi tulossa ovat uuden sukupolven pienet 4-8-paikkaiset mikrojetit (VLJ, Very Light Jet), joiden melutaso on vaimea.

2) Malmille on helppo tulla joukkoliikennevälineillä, autolla ja jopa polkupyörällä.

3) Malmia tarvitaan niin harraste- kuin ammattilentämisen koulutuksessa. Kaksi kolmasosaa Suomen lentokouluttajista ja –oppilaista asuu pääkaupunkiseudulla tai sen lähistöllä. Ilmailuharrastus on ponnahduslauta ilmailuammattiin. Alueella toimii useita lentokouluja. Malmi on oivallinen myös helikopterilentäjien koulutukseen. Suomen yleisilmailun operaatioista puolet lennetään vielä tänään Malmilta.

4) Korvaavaa kenttää ei ole tiedossa, vaikka sopimukset velvoittavat Helsingin kaupungin sellaisen osoittamaan. Malmin toimintoja ei voi siirtää ruuhkaiselle Helsinki-Vantaalle. Turvallisuuden näkökulmasta on täysin mahdotonta, jos lähestymisnopeudeltaan hitailla alkeiskurssin pienkoneilla aletaan tehdä laskeutumisharjoituksia nopeiden ja isojen suihkukoneiden lähestymissektorissa.

5) Malmi tarvitaan pääkaupunkiseudun varakentäksi. Kun Helsinki-Vantaa on suljettuna, Malmi on varakenttä, jolta voidaan toimia kevyellä kalustolla. Virkamieslakon aikana vuonna 1987 kotimaan lentoliikenne hoidettiin Malmilta potkuriturbiinikoneilla. Kriisiajan huoltovarmuusnäkökohdat puoltavat Malmin kentän säilyttämistä.

6) Oikeissa metropoleissa tarvitaan myös lähikenttää. Tukholman Bromma ja Lontoon City–kenttä kukoistavat kaupallisten liikelentojen tukikohtina. Niillä on myös reittiliikennettä, joka hoidetaan kevyillä ja vähämeluisilla lentokoneilla. Malmin kiitoteiden lähestymislaitteiden päivittämisen kustannukset ovat vain murto-osa kentän siirtämisen kustannuksista.

7) Malmi on tärkeä osa Suomen ja Helsingin historiaa. Funktionalistista tyyliä edustavat terminaali ja lentokonehalli ovat rakennustaiteellisesti arvokkaita. Lentoasema kiitoratoineen ja rakennuksineen on historiallisesti ainutlaatuinen koko Euroopassa. Miljöökokonaisuutena Malmi on yksi maailman parhaiten säilyneistä 1930-luvun kansainvälisistä lentoasemista. Malmin kenttä sopisi erinomaisesti nykyisin Vantaalla sijaitsevan Ilmailumuseon sijoituspaikaksi.

8) Malmin kenttä on äärimmäisen merkittävä kulttuurihistoriallisesti. Tämä kokonaisuus on valittu 2000-luvulla kahdesti kansainvälisen World Monuments Fundin (WMF) ylläpitämälle maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle. WMF:n valintapaneelissa ovat edustettuina mm. ICOMOS ja ICCROM, jotka ovat UNESCOn maailmanperintöohjelman neuvonantajaorganisaatioita. Malmin kulttuurihistoriallinen arvo perustuu sekä Museoviraston että WMF:n mukaan suurelta osin juuri siihen, että se on yhä vireästi elävä lentokenttäkokonaisuus. Lisäksi kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra Finland on valinnut Helsinki-Malmin lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi.

9) Vetelä maaperä sopii äärimmäisen huonosti asuntorakentamiseen. Asuntojen ja infrastruktuurin rakentaminen Malmin vetelälle savikolle tulee kalliiksi, koska perustukset joudutaan paaluttamaan. Rakennusten lisäksi pitäisi paaluttaa kadut, pihat, kulkuväylät ja parkkipaikat sekä putki- ja johtolinjat.

Asuntokäytössä myös ylläpito on huomioitava, sillä vetelän maaperän ja korkeiden paalutuskustannusten vuoksi edullisten asuntojen rakentaminen Malmille on mahdotonta. Talojen, pihojen ja liikenneväylien korkeat rakentamis- ja ylläpitokustannukset tulevat kalliiksi niin asukkaille kuin helsinkiläisille veronmaksajillekin.

10) Luonnonsuojelun kannalta Malmi on välttämätön. Kentän ympäri kulkee kuusi kilometriä pitkä ulkoilureitti, josta avautuu upeat näkymät todella kauas. Tiivis asuntorakentaminen tuhoaisi ulkoilureitin, sen avarat maisemat, linnuston ja perhoskannan.

11) Malmi on upea ilmailutapahtumien paikka. Se soveltuu hyvin myös autoalan tapahtumiin ja kokouksiin sekä konsertteihin, joita onkin järjestetty ilmailutapahtumien yhteydessä.

12) Lisääntynyt sähköinen lentäminen (pienkoneet + droonit) vaatii oman kentän. Sähköinen lentäminen on tulevaisuutta, eikä Suomen pääkaupunkiseutua saa jättää kansainvälisestä kehityksestä.

Itselleni näistä asioista on erittäin tärkeää historian kunnioittaminen ja se, että on järjetöntä rakentaa järkyttävän kallis infrastruktuuri vain sitä varten, että rakennusliikkeet pääsevät rakentamaan alueelle äärimmäisen tiiviin ja valmiiksi ongelmallisen betonislummin.

Vastustan ehdottomasti Malmin kentän rakentamista.