Vantaa oli kammottava paikka kouluikäisen tytön isälle. Virkavastuu siellä tarkoitti käytännössä sitä, että mitään vastuuta ei ole. Terveiden koulujen lakkautus ja lasten tietoinen siirtäminen sisäilmaltaan sairaaseen rakennukseen valheellisten keskittämissäästöjen nimissä oli mitä suurinta petosta. Jotta vastaavaa veronmaksajien halveksuntaa ei päästetä valloilleen Helsingissä, tarvitaan tänne aidolla selkärangalla varustettuja valtuutettuja.

Perusopetus on sote-uudistuksen jälkeen kunnan tärkein tehtävä. Siksi on tiedettävä, mikä on opetuksessa tärkeää ja mikä ei. Kansanvälisissä tutkimuksissa Viro on noussut ohi Suomen Pisa-vertailuissa. Siihen on useita syitä. Ensinnäkin Virossa ryhmäkoot ovat pienemmät kuin Suomessa. Toisekseen Virossa panostetaan päteviin opettajiin, joille oppilaitosten rehtorit antavat vapaat kädet toteuttaa opetusta. Siellä ei ole liikaa ohjaamista ylhäältä päin. Vaikka esimerkiksi uusi ilmiö-opetus on hieno periaate, voi tällaisten uusien asioiden liian orjallinen toteuttaminen aiheuttaa enemmänkin hämminkiä.

Helsingin on perusopetuksessa otettava huomioon tutkimustieto ja kansainväliset hyvät tulokset. Me pysymme koulutuksen kärjessä, jos vain tahdomme.

Yksikin virkamies, joka perustelee päätöksensä tyyliin ”säästetään seinistä”, saa varautua muuttamaan mielipidettään. Ilman hyvää perusopetusta kaupunki ei menesty.

Ratkaisuni opetuksen turvaamiseen

  • Yksikin sisäilmaongelmainen koulu tai päiväkoti on liikaa. Jokaisen alueen vastuuvirkamiesten on varmistettava, etteivät lapset altistu huonolle sisäilmalle.
  • Laadukas opetus, pätevät opettajat ja riittävä tuki ovat jokaisen oppilaan oikeus.
  • Kaupungin on taattava henkilökunnalle oikeus sekä henkisesti että fyysisesti terveeseen työympäristöön.
  • Opetus tarkoittaa varhaiskasvatusta, peruskoulua ja jatkokoulutuspaikkaa.
  • Kaupungin virkamiesten on puututtava epäkohtiin suoraselkäisesti kautta linjan. Virkavelvollisuuden laiminlyönnistä on jouduttava vastuuseen.

Uskon, että asiat muuttuvat vain, kun epäkohdat tuodaan julki ja niistä voidaan keskustella avoimesti ja tarvittaessa määrätä vastuut päätöksistä ja teoista. Vastuullisuus on tulevaisuuden Helsingin selkäranka.