Länsimetron kaltaisiin yhtiöihin piilotetaan päätöksentekoa ja vastuuta. Veronmaksaja maksaa lystin.
Vain avoimet järjestelmät mahdollistavat hyvän hallinnoinnin ja viime kädessä demokratian. Avoimuus tarkoittaa läpinäkyvyyttä siten, että kuka tahansa voi seurata, mitä on tehty.

Ei kaupungin palveluiden yhtiöittämiselle

Tarvitseeko kaupunki edes yhtiöitettyjä yksiköitä? Nykymuodossaan ne ovat merkillisiä sekasikiöitä. Kaupungin työntekijät on kuorrutettu yhtiömuotoisella johtoportaalla, joka tarkemmin silmäiltynä on täynnä poliittisia palkintovirkoja, vaikka työt voisi hoitaa pätevä työntekijäkin.

Hankintalain taakse piiloutumista

Kun kaupungit tekevät hankintoja, ne saavat hankintalain mukaisesti asettaa hankinnoille ehtoja. Ehdoksi pitää laittaa selkeästi, että projektien kirjanpidon on oltava julkista. Vähän samaan tapaan kuin X-kunta on julkaissut omat hankintalaskunsa. Vetoaminen liikesalaisuuksiin tai hankintalakiin on tarpeetonta. Mikäli riittävän avointa toimittajaa ei löydy, voidaan työ tehdä kaupungin omana työnä.

Virkahallinto läpinäkyväksi

Avoimuutta tarvitaan myös kaupungin omissa toimissa. Opetusviraston epäselvyydet osoittavat, että huonoa hallintoa on myös virkakunnassa. On ollut jo pitkään, ja sitä vain suvaitaan. Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä elin Helsingissä, ja sen tulee vaatia kaupungin johdolta riittävät selvitykset aina, kun sitä vaaditaan. Se, että on kaupungilla töissä, tarkoittaa, että palkanmaksu perustuu tehtyihin töihin. Tuloslaskelmat ja tunnusluvut on saatava julkisiksi, sillä me kaupunkilaiset maksamme kaupungin työt. Kuluttajansuojalainkin mukaan meillä on oikeus nähdä, mitä saamme verorahojemme vastikkeeksi.

Valmistelutyö prosesseiksi

Valtuutettujen pitäisi saada enemmän tietoa lautakuntien ja virkamiesten työstä jo asioiden valmisteluvaiheessa. Riittävän surullinen tapaus on Malmin lentokentän kaavoittaminen, joka tehtiin perehtymättä numeroihin, sidonnaisuuksiin ja faktoihin. Myös kuntalaisten esittämät mielipiteet jätettiin täysin huomiotta. Kun asiat vihdoin vyörytetään valtuutetuille pohdittavaksi, kaikki tieto on paketoitu niin tiiviiksi möhkäleeksi, että sen avaaminen ja arviointi on lähes mahdotonta. On melkein pakko hyväksyä päätös, ettei vahingossakaan tuhlata virkamiesten työtä ja aikaa.

Vaihtoehtomalleja ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

Virkamiesten tulisi asioita valmistellessaan tuoda esiin erilaisia vaihtoehtoja. Näiden selkeällä suomella esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta valtuusto voisi päättää, mihin lautakunnat porautuvat tarkemmin.
Lautakunnat tekevät paljon rutiinitöitä, mutta avoimuuden nimessä niidenkin työtä voitaisiin videoida ja tallentaa, jotta päätöksenteon ja ihmisten välinen yhteys pysyisi. Helposti käy niin, että ikävät päätökset ovat orpoja, mutta suosituilla päätöksillä on kovin monta onnellista isää.

Suoraa vaikuttamista kaupunkilaisille

Mikään ei ole toimi, jos ei tiedä, mikä on vialla. Siksi asukkailta on otettava vastaan jatkuvaa määrämuotoista palautetta. On kohtuutonta, että meitä asukkaita kuunnellaan vain neljän vuoden välein, eikä silloinkaan kovin tarkalla korvalla.
Kaupunki on meitä varten, emmekä me kaupunkia varten. Helsingin asioista päättävät helsinkiläiset valitsemiensa valtuutettujen välityksellä.